štvrtok, 23 mája, 2024
Článok-škola

Nástup do škôl 2021

V súvislosti s nástupom žiakov na prezenčné vyučovanie informujeme, že predpokladaný nástup všetkých žiakov vrátane končiacich ročníkov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bude od 25.01.2021 (plánované testovanie by sa malo realizovať v termíne od 22.01. – 24.01.2021), všetko záleží od epidemiologickej situácie. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o prerušení školského vyučovania od 11.01.2020 nájdete pod číslom 2021/9418:1-A1810 zo dňa 05.01.2021 (naďalej sa realizuje dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl) a Rozhodnutie MŠVVaŠ SR k Testovaniu 9, maturitám, prijímaciemu konaniu a k polročnej klasifikácií pod číslom  2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.2021 tu.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube