štvrtok, 18 apríla, 2024
Článok-škola

Školské kolo súťaže SOČ

Dňa 11. 2. 2021 sa uskutočnilo školské kolo 43. ročníka súťaže SOČ. Súťažilo sa celkom v 6. súťažných kategóriách, v dvoch spojených súťažných komisiách. Odprezentovaných bolo 30 súťažných prác.

Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii sa uskutočnila prezentácia prác online formou v prostredí Ms Teams.

Na hodnotených pozíciach sa žiaci umiestnili nasledovne:

1. Problematika voľného času:

    1. miesto: Martin Ďanovský – Tvorba dynamickej webovej stránky pre klub stolného tenisu

2. miesto: Michal Holčiak – Tvorba propagačného materiálu – videa

3. miesto: Bystrík Ďurica – Pieseň vytvorená z naprogramovaného oscilátora

5. Životné prostredie, geografia, geológia:

     1. miesto: Andrej Bučkuliak – Životný cyklus elektroodpadu

    2. miesto: –

11. Informatika:

    1. miesto: Marek Mojík – P2P chat pre PC alebo mobilnú aplikáciu

    2. miesto: Peter Romančík – Tvorba strategickej hry pre PC alebo mobilnú platformu

3. miesto: Andrej Ján Rišian – Tvorba 2D pixelovej hry pre PC alebo mobilné zariadenie

    12. Elektrotechnika a hardware:

    1. miesto: Matej Majerský – Moderná škálovateľná topológia siete pre potreby firmy s VPN

    2. miesto: Dominik Blaško – Meteorologická stanica s Arduinom

    3. miesto: Marek Poliak – Mobilný robot so senzormi kvality ovzdušia

14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie:

    1. miesto: Ondrej Naštický, Jakub Zachar – Križovatka ovládaná mikroprocesorom Arduino

    2. miesto: Jakub Szabo – Triedenie materiálu robotickou rukou

    3. miesto: Matúš Baka, Dávid Ďanovský – Smart house – hardware, software

Žiaci z prvej a druhej súťažnej pozície nás budú reprezentovať na okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční formou posúdenia súťažných prác a zaslanej videovizitky do 8. 3. 2021 organizátorom bude Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, Martin. Podrobnejšie informácie pre postupové kolo budú súťažiacim zaslané cez systém edupage 12.2.21. Víťazom prajeme veľa úspechov v postupových kolách súťaže.

Fotodokumentácia z priebehu súťaže sa dá pozrieť tu.

Ing. Eva Kopasová, Ing. Milan Čiljak

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube