štvrtok, 18 apríla, 2024
Článok-škola

Nástup do školy 17. mája 2021

Milé žiačky, milí žiaci, v pondelok 17. mája 2021 sa na základe aktuálne platných dokumentov aktualizovaných 13.5. 2021 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR začína riadne prezenčné vyučovanie podľa platného rozvrhu a zastupovania.

Povinnosťou žiakov je mať podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/ plnoletého žiaka o bezinfekčnosti,  ktoré odporúčame zaslať triednemu učiteľovi prostredníctvom EduPage pred nástupom do školy (https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601), najneskôr v nedeľu 16. 5. 2021, poprípade v tlačenej podobe v pondelok 17. mája 2021 ráno.

V priestoroch školy platia všetky pravidlá  R – O – R, v prípade žiakov stačí rúško. V prevádzke bude od pondelka 17. 5. 2021 aj školská jedáleň.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube