nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok

Uchádzačom o štúdium na Strednej priemyselnej škole technickej v Martine dávame do pozornosti voľné miesta pre podanie prihlášok do druhého kola prijímacieho konania:

3918 M technické lýceum (so zameraním na strojárstvo) – 3 miesta

Prihlášky vydané základnou školou je potrebné doručiť najneskôr do 17. 6. 2021. Pred zaslaním alebo doručením prihlášky na štúdium odporúčame telefonické kontaktovanie.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube