štvrtok, 18 apríla, 2024
Článok-škola

Elektronika a IoT s micro:bitom

Vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v tomto školskom roku pracovali na projekte Elektronika a IoT s micro:bitom. Rozšírili sme využívanie jednodoskového počítača micro:bit na hodinách informatiky, elektroniky a ďalších odborných predmetov.

Žiaci sa počas dištančnej výučby zoznámili s teóriou – blokovým programovaním v prostredí MakeCode a programovaním v MicroPythone. Po nástupe na prezenčnú výučbu už prakticky zapájali elektronické obvody na modulárnych stavebniciach a na stavebniciach z IoT. Žiaci pracovali v skupinách, uplatňovali sme zážitkové a projektové vyučovanie a hlavne medzipredmetové vzťahy. Vďaka takejto metodike sa podarilo navrhnúť i zložitejšie zapojenia, ako napríklad meranie kvality ovzdušia a posielanie nameraných dát na Internet.


V rámci projektu tiež traja učitelia školy absolvovali on line kurzy ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia.

(Ing. Lenka Huňorová)

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube