štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Nástup do školy 2021

Podľa pravidiel zverejnených 17. augusta 2021 na stránke Ministerstva školstva (https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/) v súvislosti s nástupom do škôl, žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma.

Ak máte záujem, poprosím Vás, milí plnoletí žiaci, vážení rodičia neplnoletých žiakov, aby ste svoj záujem o testy nahlásili tu. Ak ide o žiaka prvého ročníka, vyberte, prosím, I. ročník s názvom príslušného študijného odboru. Urobte tak najneskôr vo štvrtok 26. augusta do 8.00. Ak nám budú testy doručené, predpokladáme, že si ich budete môcť vyzdvihnúť v utorok 31. augusta od 11.00 pred budovou školy.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube