štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Online konferencia READYCON

Posledný deň pred jesennými prázdninami sa niektorí štvrtáci neučili a predsa sa veľa naučili. Získali nielen najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce, ale aj o budúcnosti práce v informačných technológiách (žiaci IV.A) a v strojárstve (žiaci IV.A a IV.B).
Tieto informácie priniesla do tried stredných škôl online konferencia o trhu práce pre maturantov, READYCON. Jej cieľom bolo poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.
Prvý rečnícky panel bol zameraný na kľúčové zručnosti a budúcnosť trhu práce ako celku, po ňom nasledovali prednášky k zvolenému odboru. Lýceisti so zameraním na informatiku si mohli vypočuť zaujímavé odborné a zároveň motivačné prednášky IT odborníkov, ktorí sa uplatnili aj ďaleko za hranicami Slovenska – v Kalifornii vo Facebooku, či Twichi. Dozvedeli sa čo je a kde všade sa využíva Machine Learning (strojové učenie), o produktovom dizajne vo Facebooku, o technológii Bluetooth Low Energy, či serverových riešeniach.
Ďakujeme Ing. Lenke Huňorovej za registráciu školy na konferenciu. Umožnila nielen žiakom, ale aj nám, učiteľom informatiky, získať nové a zaujímavé poznatky z oblasti IT.

Miroslava Šturmová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube