štvrtok, 18 apríla, 2024
Článok-škola

Vyhodnotenie súťaže iBobor

V dňoch 8.-12. novembra sa konal na Slovensku 15. ročník informatickej súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť u všetkých žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie. Naša škola sa zapojila do všetkých, výnimkou nebol ani tento. Súťaž prebehla prvýkrát v spolupráci s aSc cez EduPage. V kategórii Juniori súťažilo 39 žiakov, v kategórii Seniori 9, šiesti sa stali úspešnými riešiteľmi (zisk najmenej 50 bodov z 80 možných). Pedagogický dozor zabezpečovala Ing. Iveta Chmelíková, ďakujeme.
Najlepší výsledok v rámci školy, ale veľmi pekný aj v rámci celého Slovenska, dosiahla žiačka I.A v kategórii Juniori. Získala 63 bodov a s percentilom 95,62 celkové poradie 460. spomedzi 10 500 súťažiacich. Ďalší dvaja úspešní riešitelia sú tiež z I.A.
V kategórii Seniori súťažilo na Slovensku 5 516 žiakov, úspešnými riešiteľmi sa stali dvaja žiaci zo IV. A a jeden z III.A triedy.

Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy!

Miroslava Šturmová, školská koordinátorka súťaže

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube