nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Rekonštrukcia posilňovne

V rámci projektu „Rozhýbeme digitálnu mládež“ sa nám podarilo zrekonštruovať priestory školskej posilňovne, zariadiť ju novými posilňovacími strojmi a vybaviť modernými pomôckami. Finančné prostriedky boli poskytnuté z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „Vráťme šport do škôl“ a občianskeho združenia „Spoločnosť Eduka“, ktoré pôsobí v našej škole. Vzhľadom na obmedzený finančný rozpočet sme do rekonštrukčných stavebných prác (vyspravenie stien, maľovanie, položenie podlahy,  inštalácia strojov) zapojili zamestnancov školy, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, i samotných žiakov. Obdiv spomedzi žiakov – pomocníkov si zaslúži predovšetkým terajší maturant Ondrej Kardoš. Trikrát prišiel z Domaniže vlastným autom pomôcť so stavebnými prácami, pomáhal pri stierkovaní, penetrovaní a maľovaní.

Spoločne sme vytvorili atraktívne športovisko, kde vidieť podiel práce všetkých. Na hodinách telesnej a športovej výchovy vo vynovených priestoroch školskej posilňovne vznikajú videá, ktoré ponúkajú možnosti cvičenia aj v domácich podmienkach v čase dištančného vzdelávania.

Fotografie nájdete tu.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube