štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Dôležitý oznam

Od pondelka 29. novembra platí nové rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), ktoré upravuje prevádzku a organizáciu vyučovania v školách a školských zariadeniach.

Podrobnosti nájdete tu.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube