štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Aj moderné zrekonštruované priestory nám pomáhajú pri výchove mládeže.

Na základe predchádzajúcej spolupráce v rámci pomoci pri rekonštruovaní priestorov školského internátu pri SPŠT v Martine sa v roku 2021 podujalo občianske združenie Matka a dieťa Turca opäť vypomôcť pri rekonštrukcii ďalších troch internátnych izieb. Samotná rekonštrukcia obsahovala renováciu stien, osvetlenia a dverí a nákup nových kobercov,  a predovšetkým nového nábytku, nakoľko tento už dávno nespĺňal požiadavky dnešnej doby. Za túto pomoc je potrebné vysloviť občianskemu združeniu veľké poďakovanie nakoľko tieto priestory budú slúžiť ubytovaným žiakom a v nemalej miere budú pomáhať pri skvalitňovaní našej výchovnej práce. Pri samotných prácach samozrejme pomohli aj žiaci internátu, ale najväčšia časť prác bola vykonaná prostredníctvom zamestnancov ŠI a SPŠT.

Pri slávnostnom odovzdaní týchto izieb dňa 10.2.2022 nechýbala ani Televízia Turiec

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube