štvrtok, 23 mája, 2024
Článok-škola

Výsledková listina prijímacích skúšok 2024

Tu nájdete výsledkovú listinu od 17.5.2024.

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium v školskom roku 2024/2025 a ich záujem o štúdium na SPŠ technickej v Martine pretrváva, aby riaditeľke školy v zákonnej lehote bezodkladne podali odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.

Ako správne podané odvolanie zákonného zástupcu budeme považovať odvolanie zákonného zástupcu, ktoré bolo zaslané, doručené v listinnej podobe a je riadne podpísané, ako aj odvolanie do elektronickej schránky so zaručeným elektronickým podpisom. V tomto roku sa odvolania prostredníctvom EduPage, súkromného  mailu, scanu písomného a podpísaného odvolania neakceptujú, ale budú považované ako neautorizované a odvolania nesprávne podané.

V prípade posunu miest po zápise v rámci autoremedúry bude môcť byť prijatý len ten žiak, ktorý podal odvolanie.

Vysvetlivky k výsledkovej listine:

P1 prijatý bez prijímacej skúšky

PP prijatý po prijímacom konaní

NM neprijatý pre nedostatok miesta

N5 neprijatý, nevyhovel na prijímacej skúške

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční od pondelka 20. mája 2024 od 14.00 u riaditeľky školy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube