štvrtok, 18 júla, 2024

PZ – 2022

Faktúry

Faktúry sú dostupné z umiestnenia >>>


Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva 2022

Dodatok č. 1 k zásadám pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu na rok 2022

Dodatok č. 2 k zásadám pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu na rok 2022


Objednávky

Objednávky sú dostupné z umiestnenia >>>


Súhrnné správy

spst_2022_01_oznámenie I. polrok 2022

spst_2022_02_súhrnná správa III. štvrťrok 2022


Zmluvy

spsmt_2022_01_dohoda_teplo

spsmt_2022_02_dohoda_teplo

spsmt_2022_03 dohoda o platbach SSE

spsmt 2022 04 cenník Elastik-M

spsmt 2022 05 zmluva o organizovaní, riadení a fin. zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl

spsmt_2022_06_zmluva_o_poskytovani_doveryhodnych_sluzieb

spsmt_2022_07_zmluva o poskytovaní služieb

spsmt_2022_08_ dodatok č. 1 ku zmluve na dodávku mrazenej zeleniny, rýb, hydiny a mliečnych výrobkov

spsmt_2022_09_darovacia zmluva Matka a dieťa Turca

spsmt_2022_10_dodatok_teplo_UK

spsmt_2022_11_dodatok_teplo_TUV

spsmt_2022_12_dodatok č. 3 ku zmluve č. ZO/2018A14770_1

spsmt_2022_13_dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1_2021 DIDACTIC

spsmt_2022_14_zmluva o nájme nebytových priestorov 1_2022

spsmt_2022_15_dodatok k zmluve Orange

spsmt_2022_16_darovacia zmluva EDUKA

spsmt_2022_17_zmluva o nájme nebytových priestorov 2_2022 TANJA

spsmt_2022_18_darovacia zmluva EDUKA

spsmt_2022_19_zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5_2022 MTA Martin

spsmt_2022_20_zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3_2022 SCVČ Košťany nad Turcom

spsmt_2022_21_ zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4_2022 AK ZŤS Martin

spsmt_2022_22_zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6_2022 SCVČ M. R. Štefánika

spsmt_2022_23_zmluva o zápožičke k software SPED

spsmt_2022_24_darovacia zmluva OZ Eduka

spsmt_2022_25_zmluva o udelení licencie VIS

spsmt_2022_26_darovacia zmluva OZ Eduka

spsmt_2022_27_zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7_2022 Autoškola Vladár Učebňa

spsmt_2022_28_zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8_2022 Tenisový klub

spsmt_2022_29_zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9_2022 Tenisový klub

spsmt_2022_30_zmluva č. 10_2022_Fatra TIP ŠJ dodávka čerstvého ovocia a zeleniny

spsmt_2022_31_darovacia zmluva OZ Eduka

spsmt_2022_32_rámcová zmluvy ESPIK Group

spsmt_2022_33_darovacia zmluva Viena international

spsmt_2022_34_dohoda o preddavkových platbách na rok 2023 teplo

spsmt_2022_35_darovacia zmluva DJH ENGINEERING SK, s.r.o.

spsmt_2022_36_darovacia zmluva PLH Advanced Engineering SK, s.r.o.

spsmt_2022_37_darovacia zmluva Ing. Tomáš Špánik, PhD.

spsmt_2022_38_zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2023


Školská jedáleň

Faktúry sú dostupné z umiestnenia >>>

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube