štvrtok, 23 mája, 2024

Z histórie SOČ

KRAJSKÉ KOLO SOČ 2009

 

Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnila v dňoch 16. a 17. apríla 2009 na Gymnáziu v Čadci.

Žiaci našej školy boli v tejto prehliadke veľmi úspešní.

2. miesto v odbore č. 12 získali žiaci 4. A triedy Radim Bajak a Ondrej Zachar s prácou „Zavádzanie moderných technológií do automobilov“. Zároveň postúpili do celoštátneho kola.

3. miesto v odbore č. 02 získali žiaci 2. E triedy Branislav Viest a Peter Šino s prácou „Bezplatný webhosting pre študentov“. Prácu si môžete prezrieť na stránke projektu www.freesh.sk

3. miesto  v odbore č. 14 získali žiaci 4.D triedy Lucia Húšťavová a Martin Kováč s prácou „Elektronické učebnice“.  Prácu si môžete pozrieť na stránke elektronických učebníc SPŠ Martin ucebnice.freesh.sk

 

OKRESNÉ KOLO SOČ 2009

Dňa 20. 3. 2009 sa uskutočnilo okresné kolo prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti  na Gymnáziu Jozefa Lettricha na Ľadovni.

Našu školu reprezentovalo celkom 5 prác v troch súťažných odboroch a traja porotcovia, členovia OHK.
Súťažné odbory
  2 MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA
14 UČEBNÉ POMÔCKY A DIDAKTICKÉ TECHNOLÓGIE
11 ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA,  ENERGETIKA

Študenti

Peter Šino, Branislav Viest   2.E – 1. miesto v odbore 2
  Peter Macháčik, Boris Sieklik  4.A – 2. miesto v odbore 2
Lucia Húšťavová, Martin Kováč  4.D – 1. miesto v odbore 14
Ján Hoferík, Henrich Neuschl  4.D – 2. miesto v odbore 14
  Jakub Krkoša, Dušan Maťašovský  4.D – odbor 11

Členovia OHK
  RNDr. Miroslava Šturmová
Ing. Radomír Kováčik
Ing. Milan Čiljak

Študenti Radim Bajak a Ondrej Zachar z 4.A triedy s prácou v odbore 12 mikroprocesorová, výpočtová a telekomunikačná technika – postúpili zo školského kola priamo do krajského kola.

 

 

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 2009

P.č. Riešitelia Odbor Názov práce Umiestnenie
1 Henrich Neuschl, Ján Hoferík 14 Digitálny osciloskop 2
2 Lucia Húšťavová, Martin Kováč 14 Elektronické učebnice 1
3 Miloš Brandejský 2 Internetová prezentácia firmy 3
4 Ján Úskoba 2 WWW stránka firmy 4
5 Branislav Viest, Peter Šino 2 FreeSH- bezplatný webhosting študentom 1
6 Peter Macháčik, Boris Sieklik 2 Webhostingový server a jeho pripojenie k sieti 2
7 Roman Gduľa, Adam Pádej 11 Zosilňovač riadený mikropočítačom 2
8 Matej Matuška 11 Korekčný predzosilňovač s TDA 7313 D 3
9 Radim Bajak, Ondrej Zachar 12 Moderné prvky v automobiloch 1
10 Dušan Maťašovský, Jakub Krkoša 11 Riadiaci systém v teráriu 1

 

Práce, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo v piatok 20. marca 2009 na Gymnáziu J. Lettricha, Martin.

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

Názov súťažných odborov slovom:

2  matematika, fyzika, informatika

11 elektrotechnika, elektronika, energetika

12 mikroprocesorová, výpočtová a telekomunikačná technika

14 učebné pomôcky

Ing. Dagmar Najšlová, okresný metodik SOČ

INFORMÁCIE SOČ rok 2010

Významné úspechy dosiahli študenti SPŠ na krajskom kole SOČktoré sa konalo 9. 4. 2010 v Kysuckom Novom Meste.

  • Študent III.D triedy Martin Šteiner s prácou Teslov tranformátor obsadil prvé miesto v odbore elektrotechnika, elektronika, energetika.
  • Študent Radovan Čulok IV.E vyhral v odbore učebné pomôcky s prácou Elektronická učebnica telekomunikácií.

  • Študenti Branislav Viest a Peter Šino III.E s prácou Webhosting pre študentov www.freesh.sk v odbore matematika, fyzika, informatika obsadili 3. miesto.

Študenti Martin Šteiner a Radovan Čulok postúpili do celoštátneho kola SOČMartin Štiener obsadil v celoštátnom kole 3. miesto s prácou Teslov tranformátor v odbore elektrotechnika.Srdečne blahoželáme!

OKRESNÉ KOLO SOČ 2010

Okresné kolo sa uskutočnilo 11. marca 2010 na Strednej odbornej škole dopravnej, Zelená 2, Martin – Priekopa.

Študenti SPŠ boli mimoriadne úspešní, keď získali 5 prvých miest, 3 druhé miesta a 4 tretie miesta. Do krajského kola postúpilo 8 prác.

Súťažiacim študentom srdečne blahoželáme!

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 2010

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 18. 2. 2010.

Súťažilo 36 študentov s 28 prácami v 6 odboroch.

Do okresného kola postúpilo 12 prác.

Fotoreportáž zo školského kola si pozrite TU.

INFORMÁCIE SOČ rok 2011

CELOŠTÁTNE KOLO SOČ 2011

Študenti SPŠ Martin úspešne reprezentovali školu v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa tento rok konalo v Trenčíne.

  • Piate miesto v odbore informatika získali študenti
    Branislav Viest a Peter Šino zo IV.E triedy.
  • V odbore tvorba učebných pomôcok súťažil
    Ján Morgoš, študent III.E.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

KRAJSKÉ KOLO SOČ 2011

Dňa 29. 3. 2011 sa uskutočnilo krajské kolo prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti na Spojenej škole Gymnáziu v Turčianskych Tepliciach s nasledovnými výsledkami našich žiakov.

1 PROBLEMATIKA VOĽNÉHO ČASU

Lukáš Thomka, 4.D, 4. miesto

9 STROJNÍCTVO, HUTNÍCTVO A DOPRAVA

Jakub Chromý, 4.A, 4. miesto

11 INFORMATIKA

Branislav Viest, Peter Šino, 4.E, 2. miesto

12 ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA A TELEKOMUNIKÁCIE

Oliver Plichta, 4.D, 4. miesto

14 TVORBA UČEBNÝCH POMOCOK A DIDAKTICKEJ TECHNIKY

Ján Morgoš, 3.E, 2. miesto

Všetkým študentom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a postupujúcim želáme veľa úspechov v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 29. 4. 2011 v SOŠ v Trenčíne. Postupujú práce, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste, teda našu školu budú reprezentovať celkom 2 práce.

OKRESNÉ KOLO SOČ 2011

Okresné kolo SOČ sa uskutočnilo na SPŠ Martin v piatok 11. marca 2011.

Študenti našej školy boli opäť úspešní, keď získali 2 prvé miesta, 2 druhé a jedno tretie miesto. Celkovo do krajského kola postupuje päť prác zo SPŠ Martin. Krajské kolo sa uskutoční 29. marca 2011 v Turčianskych Tepliciach.

Fotoreportáž z okresného kola nájdete na adrese:

https://picasaweb.google.com/113292773569473641673/OkresneKoloSOCNaSPSMartin

Súťažiacim študentom srdečne blahoželáme.

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 2011

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 25. februára 2011 (piatok) o 13.00 hodine.

Fotodokumentáciu zo súťaže si môžete pozrieť v obrazovej kronike školy.

 Ing. Dagmar Najšlová, okresná metodička SOČ 

Výsledková listina okresné kolo SOČ 2011

INFORMÁCIE SOČ rok 2012

Významné úspechy dosiahli študenti SPŠ na krajskom kole SOČ, ktoré sa konalo 30. 3. 2012  na Strednej odbornej škole dopravnej, Zelená 2, Martin – Priekopa.

1 Problematika voľného času
4. miesto   Ľuboš Mičuda   4.E

3 Chémia a potravinárstvo
1. miesto   Adam Lučanský   3.A

9 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
2. miesto   Martin Markovič   4.A
4. miesto   Andrej Vozár   4.A

11 Informatika
4. miesto   Michal Mičík   4.D

12 Elektronika, elektrotechnika, telekomunikácie
3. miesto   Ivan Sieklik     4.E
4. miesto   Jakub Poláček    4.E

14 Učebné pomôcky
2. miesto   Tomáš Kozub, Andrej Lukáč   4.D

16 Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
3. miesto   Peter Krčula, Michal Mariak   4.D

Prvé dve práce z každého odboru postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa uskutočnilo 24. – 27. 4. 2012 v Hotelovej akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch.

Ďakujeme súťažiacim za vzornú reprezentáciu školy a členom OHK
Mgr. Alene Benčurikovej a RNDr. Miroslave Šturmovej za spoluprácu.

Postupujúcim a umiestneným  študentom a ich konzultantom Ing. Matejíčkovi, Ing. Huňorovej a Ing. Kováčikovi  blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

Študenti Adam Lučanský, Tomáš Kozub a Andrej Lukáč postúpili do celoštátneho kola SOČ, kde vzorne reprezentovali našu školu. Srdečne blahoželáme!

OKRESNÉ KOLO SOČ 2012

Okresné kolo sa uskutočnilo v marci 2012 na SPŠ Martin.

Študenti SPŠ boli mimoriadne úspešní, keď získali 5 prvých miest, 2 druhé miesta a jedno tretie miesto. Do krajského kola postúpilo 9 prác (dve práce postúpili priamo zo školského kola).

Súťažiacim študentom srdečne blahoželáme!

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 2012

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 24. 2. 2012.

Súťažilo 22 študentov s 18 prácami v 8 odboroch.

Do okresného kola postúpilo 11 prác.

Fotoreportáž zo školského kola si pozrite v obrazovej kronike školy.

Výsledková listina školského kola SOČ 2012


 Ing. Dagmar Najšlová, okresný metodik SOČ 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube