nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Záverečná konferencia projektu „Turiec do Európy, Európa do Turca 2017“

Vďaka spoločnosti KABA  Slovensko a úspešnému projektu Erasmus+ „Turiec do Európy, Európa do Turca 2017“ dostali aj v tomto školskom roku žiaci troch stredných škôl v Martine (Obchodná akadémia, Stredná odborná škola obchodu a služieb  a naša) príležitosť získavať nové vedomosti, praktické zručnosti a skúsenosti v krajinách EU – v Poľsku, Česku, Španielsku a vo Veľkej Británii. V pondelok 28.5.2018  sa stretli v Kine Scéna v Martine na Záverečnej konferencii projektu,  aby sa o ne vzájomne podelili. Účastníci prezentovali nielen odbornú stránku mobilít, ale aj kultúrnu a spoločenskú.

Z našej školy sa projektu zúčastnilo 30 žiakov tretieho ročníka. Dva týždne v marci praxovali  lýceisti informatici v Dudley College vo Veľkej Británii, v máji  mechatronici vo Velešíne na SOŠSE a elektrikári na VOŠ a SPŠ v Jičíne.

V závere konferencie boli ocenení žiaci, ktorých zápisky z účtu zručností boli vyhodnotené ako najzaujímavejšie.

Veľmi dobrou správou je, že táto príležitosť čaká na našich žiakov aj v budúcom školskom roku.  Projekt  „Turiec do Európy, Európa do Turca“ bol opäť úspešný, a tak bude môcť vycestovať do Dudley College 20 lýceistov – desať štvrtákov  strojárov, desať tretiakov informatikov a do Nemecka dvanásť logistov tretiakov.

RNDr. Miroslava Šturmová

Viac informácií o podujatí nájdete na Turiec Online.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube