štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Opravné maturitné skúšky

Oznamujeme žiakom, že maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období – september 2018 sa uskutočnia 10. a 11. septembra 2018.

Pondelok 10. septembra 2018:

V miestnosti 213 od 7.40 zo SJL.

V miestnosti 108 od 8.00 z ANJ.

V miestnosti 309 od 8.00 zo PČOZ MEC.

V miestnosti A2 od 10.30 z PČOZ LOG.

 

Utorok 11. septembra 2018:

V miestnosti 309 od 8.00 zo TČOZ ELE PIT.

Presný harmonogram je na nástenke vo vestibule školy.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube