štvrtok, 18 apríla, 2024
Článok-škola

Zmeny v stravovaní v školskej jedálni

S poľutovaním oznamujeme  žiakom  a ich rodičom, že do 31. 10. 2018  nebude fungovať školská jedáleň pri SPŠ v Martine z dôvodu komplexnej rekonštrukcie priestorov  a zariadení kuchyne.

Dochádzajúcim žiakom v tomto čase dočasne ponúkame obedy v študentskej jedálni na vysokoškolskom internáte Jesseniovej lekárskej fakulty. V prípade záujmu je potrebné zakúpiť si v kancelárii vedúcej  študentskej jedálne kartičku na objednávanie a vydávanie obedov v hodnote 3,32 €. Cena obeda je 2,80 €. Prvýkrát je možné vložiť aj hotovosť priamo pri kúpe stravovacej kartičky.

Žiakom SPŠ ubytovaným v ŠI dočasne ponúkame obedy  a večere v študentskej jedálni na vysokoškolskom internáte Jesseniovej lekárskej fakulty. V prípade záujmu je potrebné zakúpiť si v kancelárii vedúcej  študentskej jedálne kartičku na objednávanie a vydávanie stravy  v hodnote 3,32 €. Cena obeda je 2,80 € a cena večere je 2,80 €. Prvýkrát je možné vložiť aj hotovosť priamo pri kúpe stravovacej kartičky.

Žiakom ostatných škôl ubytovaným v ŠI dočasne ponúkame večere v študentskej jedálni na vysokoškolskom internáte Jesseniovej lekárskej fakulty. V prípade záujmu je potrebné zakúpiť si v kancelárii vedúcej  študentskej jedálne kartičku na objednávanie a vydávanie stravy  v hodnote 3,32 €. Cena večere je 2,80 €. Prvýkrát je možné vložiť aj hotovosť priamo pri kúpe stravovacej kartičky.

Na zabezpečenie náhradného stravovania  je potrebné čo najskôr  zostaviť zoznam záujemcov o obedy a večere. Žiadame žiakov, ktorí sa chcú dočasne stravovať  v študentskej jedálni na vysokoškolskom internáte Jesseniovej lekárskej fakulty, aby túto skutočnosť nahlásili  do 6. septembra 2018 do 14.00 hod. u vedúcej školskej jedálne  na Strednej priemyselnej škole v miestnosti č. 16, kde im budú poskytnuté aj prípadné informácie ohľadne nejasností objednávania a výdaja stravy v študentskej jedálni na Jesseniovej lekárskej fakulte .

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

 

 

Ing. Dagmar Najšlová, v. r.

riaditeľka školy a ŠI

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube