nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Dôležité pre prvákov

Vážení rodičia, školský rok 2018/2019 bude prvým rokom štúdia vášho syna / dcéry na Strednej priemyselnej škole v Martine. Pre jeho úspešný začiatok a priebeh poskytujeme nasledujúce informácie.

Školský rok sa začína 3. septembra 2018, t. j. v pondelok o 8.00. Žiaci 1. ročníka budú slávnostne privítaní vedením školy v kinosále, kde im budú predstavení triedni učitelia.

Prvý deň si žiaci do školy prinesú vysvedčenie z posledného ročníka ZŠ, prezuvky (za prezuvky sa nepovažuje športová obuv) a dve fotografie rozmerov 3,5 x 3 cm na preukaz žiaka SPŠ Martin. Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu sa začína od utorka 4. septembra 2018.

Žiaci, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni, čo vám odporúčame, si budú môcť vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne ID karty na stravovanie v pracovných dňoch od 27. do 31. augusta 2018 v čase od 9,00 hod do 14,00 hod. (cena obeda v školskom roku 2018/19 je 1,32 €). Súčasne je potrebné vyplniť prihlášku na stravovanie a zakúpiť elektronickú kartu v hodnote 3 €. Bližšie informácie, týkajúce sa stravovania, sú uvedené na našej internetovej stránke v sekcii školská jedáleň.

Aktuálna informácia – dôležité:   >>>Zmeny v stravovaní v školskej jedálni

Pre jednotlivé vyučovacie predmety a priestory sú predpísané nasledujúce pracovné odevy:

Laboratóriá: biely plášť pre odbor elektrotechnika a mechatronika.

Školské dielne: dvojdielny pracovný odev, čiapka, celá prac. obuv len pre odbor elektrotechnika podľa pokynov vyučujúcich.

Cudzie jazyky: na vyučovanie anglického jazyka – učebnice sa budú zabezpečovať centrálne po nástupe do školy.

Vážení rodičia, z dôvodu pomerne veľkého časového predstihu poskytovania týchto informácií pred začiatkom školského roka nemôžeme vylúčiť prípadné zmeny. O nich, vrátane zadelenia žiakov do tried budeme informovať zverejnením na hlavnom vchode do budovy školy od 24.8.2018, resp. na webovej stránke školy www.spsmt.sk. Súčasne vás pozývame na úvodné rodičovské združenie, ktoré sa bude konať vo štvrtok 6. septembra o 16.00 v kinosále SPŠ. Prajeme vám, no najmä vášmu synovi / dcére, aby štúdium na našej škole bolo úspešné a aby sa splnili všetky vaše očakávania.

Ing. Dagmar Najšlová riaditeľka školy a ŠI.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube