nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Výsledky súťaže iBobor

Do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor sa v tomto školskom roku zapojilo aj 54 žiakov našej školy. V kategórii Senior súťažilo 4 086 súťažiacich, plný počet bodov dosiahli 40, úspešných riešiteľov je 1 057 (25,9 %), priemer získaných bodov je 38,14 (z 80). Najlepší výsledok z našich deviatich súťažiacich tretiakov dosiahol Martin Hvizdák z III.A triedy, je jediným úspešným riešiteľom. S výsledkom 73,34 bodov a 98. percentilom sa v rámci Slovenska umiestnil na 72.-110. mieste.
V kategórii Junior súťažilo 7 185 žiakov prvého a druhého ročníka, plný počet bodov dosiahli 102, úspešných riešiteľov je 2 325 (32,4 %), priemer získaných bodov je 42,80 (z 80). Najlepší výsledok v rámci našej školy dosiahol spomedzi 45 súťažiacich žiakov 1. a 2. ročníka Juraj Gurka z II.B (68,01 bodov, 93. percentil, celkové poradie 475.-537). Úspešných riešiteľov je 22.
Blahoželáme úspešným riešiteľom a ďakujeme všetkým súťažiacim za reprezentáciu školy!

Výsledky všetkých súťažiacich sú k nahliadnutiu u M. Šturmovej, koordinátorky súťaže na našej škole, alebo u vyučujúcich IVT.
Každému zúčastnenému žiakovi je sprístupnené hodnotenie jeho úloh na stránke iBobor.

RNDr. Miroslava Šturmová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube