štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-internát

Imatrikulácie v školskom internáte

Dňa 22.11.2018 sa uskutočnili v našom školskom internáte imatrikulácie zakončené  diskotékou v priestoroch ŠI. Samotnú prípravu, organizáciu a s ňou spojenými úlohami si zobrali na starosť žiaci vyšších ročníkov Žiackej rady ŠI pod vedením vychovávateľky pani Prochotskej. Samotná akcia prebiehala v duchu naaranžovaného mafiánskeho a policajného prostredia, v ktorom žiaci prvých ročníkov museli plniť jednotlivé zábavné úlohy. Na záver všetci žiaci dostali Dekrét žiaka ŠI s jednotlivými právami a povinnosťami. Aj v tento výnimočný deň bola na záver zorganizovaná diskotéka, ktorú nám pripravil a viedol ž.Jakub Pánek (BGMH). Príjemná atmosféra počas celého večera bola dôkazom spokojnosti všetkých zúčastnených. Fotografie nájdete tu.

Karol Ružička.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube