nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

IoT na hodinách praxe

Na vyučovacích hodinách praxe v III. a IV. ročníku majú žiaci odborov 2387M mechatronika a 2675M elektrotechnika možnosť pracovať s modulom Node MCU ESP 8266. Programovateľný modul obsahuje okrem riadiaceho mikroprocesora komunikačný wi-fi modul. Zariadenie je jednoducho prepojiteľné s PC prostredníctvom USB rozhrania. Po doplnení o periférne zariadenie (LED, relé, polovodičové výkonové prvky, tlačidlovú klávesnicu, snímače okolitých veličín, …) sú schopné zabezpečovať zber dát v prostredí a uskutočňovať jednoduché automatizačné zásahy do pozorovaného procesu.

Žiaci sa po minuloročnej inovácii vzdelávania o programovanie modulov Arduino môžu vyskúšať tvorbu IoT aplikácií na novej hardvérovej platforme, ktorá je s internetom kompaktibilnejšia vďaka priamej integrácii modulu wi-fi.

Prechod medzi modulom Arduino a Node MCU v priebhu vyučovania nie je pre žiakov náročný vďaka použitiu rovnakého vývojového prostredia Arduino IDE. Je rozšírené o balíček pre prácu s novo pridaným modulom. Jazyk pre tvorbu programu v IDE sa nezmenil a teda skúsenosti nadobudnuté v predošlom vyučovacom bloku môžu byť aplikované opätovne.

V budúcnosti očakávame uplatnenie poznatkov z III. ročníka v projektových úlohách u maturujúcich žiakov, čím sa vo väčšej miere uskutoční prepojenie teoretického vzdelávania s praktickou realizáciou projektovej úlohy.

(Fotodokumentáciu práce žiakov si môžete pozrieť na fb z umiestnenia >>>)

Ing. Eduard Jadroň

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube