štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Okresné kolo 43. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti

Tak ako každý rok sa naša škola aktívne zapája do súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Stredoškolská odborná činnosť predstavuje záujmovú činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií). Práci SOČ sa venujú nielen v škole v čase vyučovacieho procesu, ale aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase. Žiaci pracujú samostatne alebo v kolektíve, s pomocou školiteľa alebo konzultanta.

Dňa 8.3.2021 sa konalo okresné kolo už 43. ročníka súťaže SOČ. Organizátorom okresného kola súťaže SOČ bola ako po iné roky už tradične naša škola (Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, Martin). Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii sa uskutočnila dištančnou formou, čím sme, žiaľ, všetci prišli o jedinečnú atmosféru. No napriek zložitej situácii sa všetci skvele prispôsobili, pružne reagovali a všetko nakoniec prebehlo bez problémov.

Do súťaže sa zapojilo 39 žiakov zo 6 škôl a súťažilo sa celkom v 15. súťažných kategóriách, pričom bolo odprezentovaných (videovizitkou) 37 súťažných prác.

V období od 1.3 do 8.3.2021 prebehlo odborné posúdenie žiackych prác SOČ v hodnotiacich komisiách, ktoré pracovali v 4 skupinách. Ich neľahkou úlohou bolo posúdiť kvalitu súťažných prác a určiť umiestnenie súťažiacich na základe bodového hodnotenia prác.

Žiaci z 1. a 2. miesta nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 31.3.2021, ktoré bude zabezpečovať Spojená škola v Kysuckom Novom Meste.

Postupujúcim samozrejme srdečne gratulujeme!!! a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii okresov Martin a Turčianske Teplice v silnej konkurencii rovesníkov.

*

Podrobnosti spojené s organizáciou krajského kola budú priebežne upresnené organizátorom a postúpené školským metodikom súťaže.

Výsledková listina okresného kola súťaže SOČ za okres Martin a Turčianske Teplice zo dňa 8.3.2021 je tu >>> . (Farebne sú označené postupové pozície ako aj postupová pozícia, ktorá bola odporučená komisiou, ale musí byť akceptovaná v prípade kapacitných možností organizátorom krajského kola súťaže – nenárokovateľná postupová pozícia, ktorej akceptácia bude potvrdená najskôr 18.3.2021).

Diplom pre súťažiacich na prvých troch miestach (ako aj vecnú cenu v podobe darčekovej poukážky pre súťažnú kategóriu s najmenej troma účastníkmi) budeme zasielať na domovskú školu súťažiaceho v týždni od 15.3.2021.

V prípade, že hodnotiaca porota odporúčala upraviť niektorú časť práce, bude možné ju preposlať na aktualizovanie najneskôr do nedele 14.3.2021 na e-mail eva.kopasova@spsmt.sk alebo milan.ciljak@spsmt.sk.

Ing. Eva Kopasová (okresný metodik súťaže SOČ)

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube