nedeľa, 23 júna, 2024

PZ – 2019

Faktúry

Faktúry sú dostupné z umiestnenia >>>


Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva_2019


Objednávky

Objednávky sú dostupné z umiestnenia >>>


Súhrnné správy


Zmluvy

spsmt_2019_01_dodatok_teplo

spsmt_2019_02_dodatok_teplo

spsmt_2019_03_zmluva_sutaze_

spsmt_2019_04_dodatok_odpad

spsmt_2019_05_dodatok_energie

spsmt_2019_06_dodatok_o_partnerstve

spsmt_2019_07_ramcova_zmluva_o_inzercii

spsmt_2019_08_zmluva_o_inzercii

spsmt_2019_09_technicka_ochrana_objektu

spsmt_2019_10_zmluva_o_poskytovani_sluzieb

spsmt_2019_11_dodatok_k_zmluve

spsmt_2019_12_dodatok_najom

spsmt_2019_13_zmluva_o_vypozicke

spsmt_2019_14_darovacia_zmluva

spsmt_2019_15_zmluva_o_zvereni_majetku

spsmt_2019_16_dodatok_k_GDPR

spsmt_2019_17_darovacia_zmluva

spsmt_2019_18_zmluva_o_spolupraci

spsmt_2019_19_zmluva_najom

spsmt_2019_20_zmluva_o_dielo

spsmt_2019_21_dodatok_k_zmluve_o_dielo

spsmt_2019_22_darovacia_zmluva

spsmt_2019_23_darovacia_zmluva

spsmt_2019_24_zmluva_o_zapozicke

spsmt_2019_25_potraviny_maso

spsmt_2019_26_potraviny_zelenina_ovocie

spsmt_2019_27_mrazene_a_mliecne_potraviny

spsmt_2019_28_pecivo

spsmt_2019_29_trvanlive_potraviny

spsmt_2019_30_zmluva_o_najme

spsmt_2019_31_darovacia_zmluva

spsmt_2019_32_zmluva_o_najme

spsmt_2019_33_zmluva_o_poskytovani_licencii

spsmt_2019_34_darovacia_zmluva

spsmt_2019_35_dodatok_k_zmluve_o_vypozicke

spsmt_2019_36 dodatok_k_zmluve_maso

spsmt_2019_37_zmluva_o_zvereni_do_spravy_internat

spsmt_2019_38_zmluva_o_zvereni_do_spravy_jedalen

spsmt_2019_39_dodatok_odpad

spsmt_2019_40_zmluva_o_zvereni_do_spravy_internat_priloha

spsmt_2019_41_zmluva_o_zvereni_do_spravy_jedalen_priloha

spsmt_2019_42_darovacia zmluva


Školská jedáleň

Faktúry sú dostupné z umiestnenia >>>

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube