štvrtok, 23 mája, 2024

PZ – 2023

Faktúry

Faktúry sú dostupné z umiestnenia >>>


Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva 2023


Objednávky

Objednávky sú dostupné z umiestnenia >>>


Súhrnné správy

spsmt_2023_súhrnná správa I. polrok 2023

spsmt_2023_súhrnná správa II. polrok 2023

spsmt_2023_súhrnná správa II. polrok 2023-oprava


Zmluvy

spsmt_2023_01_darovacia zmluva

spsmt 2023_02_ SPOMART dodatok

spsmt 2023_03_SSE_preddavkove_platby_2023

spsmt 2023_04_ELASTIK-M_cenník_2023

spsmt 2023_05_darovacia zmluva KraussMaffei

spsmt 2023_06_STABILITA_zamestnavateľska zmluva

spsmt_2023_07_dodatok č. 1 TANJA

spsmt_2023_08_dodatok č. 1 MTA

spsmt_2023_09_dodatok č. 1 SCVČ KnT

spsmt_2023_10_dodatok č. 1 SCVČ MRŠ

spsmt_2023_11_dodatok č. 1 TK pri Sokolovni 08_2022

spsmt_2023_12_dodatok č. 1 TK pri Sokolovni 09_2022

spsmt_2023_13_oznámenie o zmene ceny vody TURVOD

spsmt_2023_14_darovacia zmluva FRI

spsmt_2023_15_ SSE_preddavkové_platby_2033_zmena

spsmt_2023_16_darovacia zmluva pre Matka a dieťa Turca

spsmt_2023_17_zmluva o budúcej zmluve CVČ Košťany nad Turcom

spsmt_2023_18_Zmluva o nájme neb. priestorov 3_2023

spsmt_2023_19_Zmluva o nájme neb. priestorov 4_2023

spsmt_2023_20_Darovacia zmluva Cargo Slovakia, a.s.

spsmt_2023_21_Darovacia zmluva Matia

spsmt_2023_22_Darovacia zmluva Matia server

spsmt_2023_23_Darovacia zmluva Matia monitor

spsmt_2023_24_osobnyudaj_dodatok_zmena_mes_platby

spsmt_2023_25_Darovacia zmluva PMR, s.r.o.

spsmt_2023_26_odberový diagram teplo

spsmt_2023_27_Zmluva o dielo P&M CONSTRUCTA, s.r.o.

spsmt_2023_28_Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera VS

spsmt_2023_29_Zmluva 5_2023_CHRIEN

spsmt_2023_30_Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak

spsmt_2023_31_Zmluva o nájme nebytových priestorov 6_2023

spsmt_2023_31_Darovacia zmluva Hasičský zbor Priekopa

spsmt_2023_32_Zmluva o inzercii

spsmt_2023_33_Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7_2023 SCVČ MRŠ

spsmt_2023_34_Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9_2023 SCVČ MRŠ

spsmt_2023_35_Oznámenie o zmene ceny bufet

spsmt_2023_36_Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve SSE

spsmt_2023_37 Darovacia zmluva JDC, s.r.o.

spsmt_2023_38 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8_2023 AK ZŤS MT

spsmt_2023_39 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10_2023 MTA

spsmt_2023_40 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12_2023 SCVČ MRŠ

spsmt_2023_41_ Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu ESPIK Group s.r.o.

spsmt_2023_42_Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024 teplo


Školská jedáleň

Faktúry sú dostupné z umiestnenia >>>

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube